Tijdelijke projecten

 

1. ‘JONGEREN IN TRANSPORT -  J.I.T. II’

 Projectperiode: 01.01.2018 – 31.12.2019

 

DOEL

Nieuwe jonge toekomstige collega’s (18 tot en met 25 jaar) opleiden tot vrachtwagenchauffeur.

Deze opleiding gebeurt via een IBO – een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming.

De voorbije jaren werden reeds heel wat jonge werkzoekenden opgeleid tot beroepschauffeur rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid dankzij zo’n IBO-traject.

Het is belangrijk dat jullie toekomstige collega’s goed opleid worden omdat onze sector veel verschillende soorten goederen vervoert. Dit maakt van onze chauffeurs specialisten. Niet alleen de soorten goederen kunnen speciaal zijn, ook de manier waarop deze worden geladen en gelost.

Wij noemen dit “niches in de transport” zoals het vervoer van gevaarlijke goederen, vervoer van levende dieren, vervoer van boomstammen, kunnen werken met kraan en heftruck, distributie, koeltransport, containervervoer, enzovoort …

                                  

AANPAK 

 1. Uw transportbedrijf screent zelf de voorgestelde kandidaat-chauffeur die nog geen 26 jaar is.  De kandidaat beschikt over een geldig rijbewijs B.
 2. Na het vinden van de juiste kandidaat-chauffeur wordt een IBO-contract afgesloten volgens de principes opgesteld tussen het Sociaal Fonds en de VDAB. De IBO kan voorafgegaan worden door een beroepsverkennende stage van gemiddeld 1 week.
 3. Tijdens deze IBO die gemiddeld 13 weken duurt volgt de kandidaat-chauffeur via een erkende rijschool de lessen voor het theoretisch en praktisch rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid. De theoretische examens vinden plaats in een erkend VDAB- examencentrum; de praktische examens in een GOCA-examencentrum.
 4. In de periodes dat de kandidaat-chauffeur geen theorie- of praktijkrijlessen aan het volgen is via een rijschool, rijdt hij mee met een ervaren vrachtwagenchauffeur van het bedrijf waar hij tewerkgesteld zal worden.  Deze ervaren chauffeur  is een door het SFTL goedgekeurde  Werkplekbegeleider. Om dit te worden moet je een 2-daagse opleiding volgen bij het SFTL.
 5. Van zodra de kandidaat geslaagd is voor het rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid rijdt de jongere zelf met de bedrijfsvrachtwagen, onder verdere begeleiding van z’n Werkplekbegeleider en dit voor de resterende duurtijd van de IBO.
 6. Na de IBO wordt de jongere tewerkgesteld in het bedrijf.

 

BEGELEIDING EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING VANUIT HET SECTORPROJECT 

-           Opleidingsbudget voor 57 uren (omvat theorie- en praktijkrijlessen C/CE Vak via de

rijschool,  de rijschoolexamenbegeleidingen + examenkosten)

-           Gratis examinering theorie-examen C Vak in een VDAB-examencentrum

-           Gratis herkansing praktijkexamen C/CE Vak in een VDAB-examencentrum

-           De jongere wordt begeleid door een ervaren SFTL-geattesteerde Werkplekbegeleider van chauffeurs

-           Financiële tussenkomst in de loonkost van de jongere tijdens de IBO

 

INSTAPVOORWAARDEN 

-           De jongere is ingeschreven als werkzoekende en komt in aanmerking voor een IBO

-           De jongere is op de startdatum van de IBO nog geen 26 jaar

-           Het bedrijf heeft een openstaande vacature voor beroepschauffeur C/CE Vak

-           Het bedrijf heeft (een) geattesteerde Werkplekbegeleider(s) of selecteert (een) ervaren chauffeur(s) die op korte termijn de SFTL-opleiding volg(t)en

  

INTERESSE 

Wij geven u graag meer uitleg over dit project.

Contacteer de projectleider Rachide Berrazi via 0479 85 67 72 of mail naar rachide.berrazi@sftl.be .

 

2. Het project "IACTA"

Van vluchteling tot vrachtwagenchauffeur: het project IACTA

 

Situering project IACTA

IACTA staat voor Integratie op de Arbeidsmarkt als Chauffeur in de Transportsector in Antwerpen. De sectorfondsen Transport & Logistiek, Verhuis, Taxi en Bus & Car bundelden hun krachten. Met het Sociaal  Fonds Bus & Car als promotor kregen ze van de Stad Antwerpen subsidiesteun om in 2018 28 erkende politieke vluchtelingen of subsidiair beschermden op te leiden tot respectievelijk vrachtwagenchauffeur (8), autobuschauffeur (8) of taxichauffeur (12). Doel: na de opleiding aan de slag gaan bij het bedrijf dat zelf een deel van de opleiding heeft verzorgd.

Dit project dient ieders en het algemeen belang: de werkgever heeft er een nieuwe chauffeur bij en de werkzoekende vluchteling/subsidiair beschermde heeft duurzaam werk, wat positief is voor zijn integratie in de samenleving.

 

Projectpartners

Stad Antwerpen, VDAB Antwerpen, vzw Kiem, bedrijven uit en de fondsen van de betrokken sectoren.

 

Profiel deelnemers

De deelnemers hebben het statuut van erkend politiek vluchteling of subsidiair beschermde. Ze dienen in de stad Antwerpen gedomicilieerd te zijn, het bedrijf waar ze worden opgeleid en tewerkgesteld dient in de provincie Antwerpen gevestigd te zijn. 

 

Trajectverloop kandidaat-vrachtwagenchauffeurs

 • Werving & selectie

De VDAB zorgt voor de werving, toeleiding en eerste selectie van de kandidaten. Deze dienen te beantwoorden aan een reeks van welbepaalde criteria zoals in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.  

 • Screening

De Antwerpse vzw Kiem screent de kandidaten grondig op het vlak van bijvoorbeeld kennis van het Nederlands.  

 • Vooropleiding

 De positief bevonden kandidaten volgen bij vzw Kiem de Vooropleiding Zwaar Vervoer die 9 weken duurt. De cursisten worden onder meer ondergedompeld in een taalbad Nederlands dat focust op vakjargon en doorlopen een kijkstage bij een transporteur.

 • Opleiding/examinering theorie rijbewijs C/CE/Basiskwalificatie Vakbekwaamheid Groep C

De VDAB verzorgt dit.  

 • Opleiding/examinering praktijk rijbewijs C/CE/Basiskwalificatie Vakbekwaamheid Groep C & werkplekleren

De kandidaten volgen een IBO bij een transportbedrijf. In het kader van de IBO volgen ze eerst de praktijkopleiding bij een rijschool en leggen ze praktijkexamens af bij een GOCA- examencentrum.

Bij het bedrijf worden ze dan verder opgeleid en begeleid door ervaren vrachtwagenchauffeurs in de rol van werkplekbegeleider.

De subsidiesteun van de Stad Antwerpen wordt benut om de kost van rijschool/examencentrum en de loonkost van de werkplekbegeleiders zoveel mogelijk te vergoeden.

 

Video-getuigenis

Twee erkende vluchtelingen startten al een IBO bij respectievelijk Transport Joosen en Trafuco.

Ajmal Walizada beëindigde als eerste met succes zijn IBO bij Trafuco en is nu in dienst als kersvers vrachtwagenchauffeur.

De Dienst Communicatie van de Stad Antwerpen maakte een filmpje waarin werkgevers hun verhaal doen over het verloop van het traject. De link naar dit filmpje vindt u hier.


Gids Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Om opleiding en tewerkstelling van asielzoekers en vluchtelingen te bevorderen, publiceerde de VBO Taskforce Vluchtelingencrisis een ‘Gids voor werkgevers. Opleiden en tewerkstellen van asielzoekers en vluchtelingen’. De link naar deze gids vindt u hier.

 

 

3. Nieuw project "Fast Track CE"

Als sector, met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, hebben we het initiatief genomen om de instroom van het knelpuntberoep van vrachtwagenchauffeurs met rijbewijs C of CE te verhogen.

 

Stroomt het chauffeursbloed door uw aderen?  En droomt u van een job met veel vrijheid?  Dan heeft de sector de ideale oplossing voor u gecreëerd. 

In samenwerking met Provincie Limburg, VDAB en Atrium Opleidingen lanceert Scholing vzw het nieuw project 'Fast Track CE'. Iedere werkzoekende of werkende die een andere weg wilt inslaan, kan op korte termijn gratis zijn/haar rijbewijs CE behalen met garantie op een job.  Dit op voorwaarde dat hij/zij reeds in het bezit is van een rijbewijs B en achteraf weldegelijk in deze sector zal werken.

 

Wilt u de stap wagen? Aarzel niet en mail uw cv en motivatiebrief naar info@scholingvzw.be.

Link