Extra's

Ook in de transportsector is nood aan goed opgeleide werknemers en jongeren die met voldoende ervaring aan de slag kunnen gaan. Om deze instroom te versterken, ondertekenden Vlaams minister van Onderwijs, de onderwijsverstrekkers en het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) op 20 juni 2016 een convenant. Dit convenant vervangt dat van 2007 en vernieuwt de samenwerking tussen het onderwijsveld en de sector. Het SFTL zal onder meer de kost van infrastructuur en educatief materiaal ondersteunen. Ook het werkplekleren wordt dankzij de samenwerking bevorderd. Bedrijven zullen gesensibiliseerd worden om meer stageplekken en leerwerkplekken te creëren.

WTV maakte er een mooie reportage over.

klik hier om ze te bekijken.